master's thesis
Selektivni oblici turizma kao inovativna ponuda na području grada Gospića.

Maja Strilić (2017)
Polytechnic of Sibenik