specijalistički diplomski stručni
PREDVIĐANJE DOLAZAKA TURISTA U REPUBLIKU HRVATSKU KORISTEĆI GOOGLE TREND

Petra Kontić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment