master's thesis
PREDICTION OF TOURIST ARRIVALS IN CROATIA USING GOOGLE TREND

Petra Kontić (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitlePREDVIĐANJE DOLAZAKA TURISTA U REPUBLIKU HRVATSKU KORISTEĆI GOOGLE TREND
AuthorPetra Kontić
Mentor(s)Ana Perišić (thesis advisor)
Abstract
Google trend je online alat koji omogućuje pristup dnevnim i tjednim podacima o učestalosti pretraživanja pojedine ključne riječi, predmeta i fraza u određenom vremenskom razdoblju. Zbog pravovremenosti Google trenda, niz studija pokazalo je kako se ti podaci mogu koristiti za praćenje ekonomskih trendova u trenutku njihova nastajanja, čime se izbjegava vrijeme kašnjenja koje je značajka službenih statističkih izdanja. Cilj ovoga rada je ispitati u kojoj mjeri informacije dobivene putem alata Google trend mogu poslužiti u svrhu predikcije dolazaka turista u Republiku Hrvatsku. Analizirano je razdoblje od siječnja 2005 do prosinca 2014, gdje su korišteni mjesečni podaci o dolascima stranih turista, te podaci o pretraživanju pojma “Croatia“.Budući da podaci o internetskom pretraživanju imaju snažno izraženu sezonalnost, jednako kao i dolasci turista, sve su varijable desezonirane prethodno provođenju regresijske analize. Usporedbom rezultata analiziranih autoregresijskih modela, pokazano je kako su pretraživanja pojma „Croatia“ u prva dva tjedna mjeseca te pretraživanja u prethodnom mjesecu statistički značajni prediktori dolazaka turista u promatranom mjesecu. Dakle, rezultati analiza idu u prilog studijama koje ističu vrijednost informacija dobivenih putem alata Google trend te se može zaključiti kako podaci o internteskom pretraživanju mogu poslužiti u predviđanju dolazaka turista u Hrvatsku.
KeywordsGoogle trend tourism demand prediction modeling Croatia
Parallel title (English)PREDICTION OF TOURIST ARRIVALS IN CROATIA USING GOOGLE TREND
Committee MembersJasmina Sladoljev
Željko Deković
Ana Perišić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Business Mathematics and Statistics
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-11
Parallel abstract (English)
Google trends is an online tool that provides access to daily and weekly data on the frequency of individual search keywords, subjects and phrases in a given time period. Due to the timeliness Google trend, a number of studies have shown that this information can be used to monitor economic trends at the time of their creation, thus avoiding the time lag that is a feature of official statistical releases. The aim of this paper is to examine the extent to which information obtained through the Google trends can serve the purpose of predicting tourist arrivals in Croatia. We analyzed the period from January 2005 through December 2014, where there were used monthly data on arrivals of foreign tourists, and information about searching the term "Croatia" .Because data on the Internet search feature strongly pronounced seasonality, as well as tourist arrivals, all the variables were seasonally adjusted previously conducting regression analysis. By comparing the results analyzed autoregression models, it was shown that the search term "Croatia" in the first two weeks, and the search in the previous month are statistically significant predictors of tourist arrivals during the month. Thus, the results of the analysis in favor of studies that highlight the value of the information obtained through the Google trend, it can be concluded that data on internet search can be used in predicting tourist arrivals in Croatia.
Parallel keywords (Croatian)Google trend turistička potražnja predikcija modeliranje Hrvatska
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:958068
CommitterNives Paškov Milošević