specijalistički diplomski stručni
Branding i inovacije na primjeru D hotel Maris

Kristina Jurić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment