specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ EMOCIJA NA USPJEŠNOST MENADŽERA

Paola Nikpalj (2016)
Veleučilište u Šibeniku