specijalistički diplomski stručni
RASPODJELA POSLOVA NA PREDNJI I STRAŽNJI URED UUSLUŽNOM PROCESU NA PRIMJERU POSLOVNOG BANKARSTVA

Antonio Burazer (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment