specijalistički diplomski stručni
Inoviranje turističke ponude na primjeru Zumu restorana

Tina Leskur (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment