specijalistički diplomski stručni
POSREDOVANJE I MENADŽMENT

Martina Krečak (2016)
Veleučilište u Šibeniku