specijalistički diplomski stručni
VJEŠTINA PREGOVARANJA

Jelena Delić (2016)
Veleučilište u Šibeniku