specijalistički diplomski stručni
SUZBIJANJE PORASTA BROJA MIKROORGANIZAMA

Anđela Bakmaz (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment