specijalistički diplomski stručni
MOTIVACIJA ZAPOSLENIKA U PODUZEĆU

Ivan Guzić (2016)
Veleučilište u Šibeniku