specijalistički diplomski stručni
KAKO MOTIVIRATI ZAPOSLENIKE U PODUZEĆU

Anamarija Vukas (2016)
Veleučilište u Šibeniku