završni rad
PRAVNA ZAŠTITA DJECE U ORUŽANIM SUKOBIMA

Marija Parić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava