završni rad
UPRAVNO SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Marijana Lončar (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava