završni rad
UPRAVNO SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA

Marijana Lončar (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Podaci o radu
NaslovUPRAVNO SUDSKA KONTROLA ZAKONITOSTI OPĆIH AKATA
AutorMarijana Lončar
Voditelj/MentorIvan Malenica (mentor)
Sažetak rada
Predmet ovog rada su opći akti i kontrola njihove zakonitosti kao segmenti upravnog procesnog prava. U radu se iznose osnove o općim aktima, njihova definicija, temeljna podjela i obilježja s posebnim naglaskom na opće akte jedinica lokalnih samouprava. Opisuje se pravna narav općih akata, razlika između internih i eksternih općih akata, pravni učinak općih akata te sudska kontrola zakonitosti općih akata. Nastavno osnovnim pojmovima, rad obrađuje samu sudsku kontrolu zakonitosti općih akata, opisuje vrste upravnih sporova te sam tijek ocjene njihove zakonitosti, dakle, postupanje Vrhovnog suda Republike Hrvatske prilikom ocjene zakonitosti, pokretanje postupka u smislu tehničkih obveza, pojam i mogućnosti obustave postupka, načine odlučivanja o prihvaćenim zahtjevima za ocjenu zakonitosti općih akata te posljedice ukidanja predmetnog akta. U radu su također izneseni i neki primjeri iz prakse Vrhovnog suda Republike Hrvatske kojima se potkrepljuje obrađena tema.
Ključne riječiopći akt kontrola zakonitosti općeg akta upravni spor upravno procesno pravo
Naslov na drugom jeziku (engleski)ADMINISTRATIVE JUDICIAL CONTROL OF THE LEGALITY OF GENERAL REGULATIONS
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-10-26
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The paper focuses on general regulations and control their legality as segments of the administrative procedure law. This paper presents the basics of the general regulations, their definitions, the basic classification and characteristics with special emphasis on the general regulations of local governments. It describes the legal nature of general regulations, the difference between internal and external general regulations, the legal effect of general regulations and judicial review of general regulations. Following basic concepts of this paper, it process judicial review the legality of general regulations, describes the types of administrative disputes and the course of evaluation of their legality, therefore, treatment Croatian Supreme Court when assessing the legality, proceedings for the purposes of technical commitments, the concept and the possibility of suspension of proceedings, methods of decision making of accepted requests to review the legality of general regulations and the consequences of the annulment of the general regulations. The paper also presents some practical examples Croatian Supreme Court in support of covered topics.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)general regulation judicial control of the legality of general regulation an administrative dispute administrative procedural law
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:244345
PohranioNives Paškov Milošević