specijalistički diplomski stručni
Unapređenje prodaje na primjeru Cinestara

Katarina Juras (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment