specijalistički diplomski stručni
KOLEKTIVNO PREGOVARANJE I RADNI ODNOS

Andrea Fržop (2016)
Veleučilište u Šibeniku