specijalistički diplomski stručni
RADNO OKRUŽENJE: KAKO DOBRI MEĐULJUDSKI ODNOSI UTJEČU NA POSLOVNE REZULTATE

Paško Erceg (2016)
Veleučilište u Šibeniku