specijalistički diplomski stručni
Metode obrade hrane prema standardima HACCP-a u slastičarstvu tijekom turističke sezone

Ivana Jurić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment