specijalistički diplomski stručni
Analiza ponašanja potrošača na primjeru konobe vinoteke Pelegrini

Jelena Silov (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment