specijalistički diplomski stručni
Analiza poslovanja NP Krka

Marta Junaković (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment