master's thesis
KRKA NATIONAL PARK BUSINESS ANALYSIS

Marta Junaković (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleAnaliza poslovanja NP Krka
AuthorMarta Junaković
Mentor(s)Divna Goleš (thesis advisor)
Abstract
U završnom radu obrađena je važnost neprofitnih organizacija sa aspekta društvene zajednice kao cjeline, te je na primjeru Nacionalnog parka „Krka“ prikazana analiza poslovanja neprofitnih organizacija.Neprofitna organizacija je organizacija koja se ne osniva radi ostvarivanja profita nego ima neku drugu svrhu odnosno misiju, a to je služenje javnosti. Neprofitne organizacije poput NP “Krka“ imaju veoma važnu ulogu u razvoju lokalne zajednice i kvalitete života ljudi na području njihovog djelovanja. Prostor Nacionalnog parka „Krka“ izrazito je vrijedan i jedinstven fenomen, ne samo u lokalnim, nego i u svjetskim razmjerima. NP „Krka“ bilježi stalni portast broja posjetitelja iz svih krajeva svijeta. Stoga je u radu analiziran broja posjetitelja parka u posljednje četiri godine sa aspekta strukture posjetitelja po ulazima u park, vremenskog razdoblja u godini njihovog dolaska te zemlje porijekla posjetitelja. Jedan od najvećih problema u prihvatu posjetitelja je nesrazmjer u korištenju ulaza u park, te perioda kada je najveći broj posjetitelja, stoga se ulažu iznimni napori da se napravi što veća disperzija posjetitelja po ulazima u park i produži sezona dolazaka u cilju rasterećenja najužeg dijela sezone. Briga za očuvanje parka i želja za zadovoljenjem potreba posjetitelja rezultira svake godine sve većim brojem dolazaka, a što se pozitivno odražava na njihovo financijsko poslovanje. Analizom financijskih izvještaja NP „Krka“ može se reći da je poslovanje izuzetno uspješno a što se vidi u ostvarivanju razlike prihoda i rashoda koja se ulaže u poboljšanje materijalne infrastrukture i očuvanje prirodnog fenomena za buduće generacije.
KeywordsNon-profit organization Krka National Park analysis of the number of visitors financial statements analysis
Parallel title (English)KRKA NATIONAL PARK BUSINESS ANALYSIS
Committee MembersJelena Šišara
Ivica Poljičak
Divna Goleš
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Finance
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-12
Parallel abstract (English)
The final paper discusses the importance of non-profit organizations in terms of the community as a whole , and in the case of Krka National Park presents the analysis of non¬profit organizations. A non-profit organization is an organization which is not established for profit but has a different purpose or mission , which is to serve the public . Non-profit organizations like Krka National Park play an important role in local community development and quality of life of people in the area of their operation .The Krka National Park is extremely valuable and unique phenomenon , not only in local but also in international terms and ithas been constantly increasing number of visitors from all over the world . The present study analyzes the number of park visitors in the last four years in terms of the structure of visitors, according to several entrances to the park, a season of their arrival and the country of origin of visitors .One of the biggest problems in receiving visitors is a disproportion in a use of entrances to the park and a period of high season.Therefore enormous efforts are invested to make a bigger dispersion of visitors at the entrances to the park and to extend the season arrivals in order to unburden the hihgest part of the season. Caring for the park and the desire to satisfy the needs of visitors every year results in a growing number of arrivals , which has a positive impact on financial performance. The analysis of financial statements of Krka National Park could be said that the business is very successful , which is reflected in the realization of the difference between revenues and expenditures.The difference between the revenues and the expenditures is invested in the improvement of physical infrastructure and the preservation of natural phenomena for future generations.
Parallel keywords (Croatian)neproftine organizacije nacionalni park „Krka“ analiza broja posjetitelja analiza financijskih izvještaja
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:943827
CommitterNives Paškov Milošević