specijalistički diplomski stručni
PREDVIĐANJE DOLAZAKA POSJETITELJA U NP KRKA; GRANGEROVA ANALIZA UZROČNOSTI

Dino Junaković (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment