specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENE MREŽE KAO KANAL KOMUNIKACIJE U TURIZMU

Maja Blašković (2016)
Veleučilište u Šibeniku