specijalistički diplomski stručni
Analiza promocije malih obiteljskih hotela

Patrik Granc (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment