specijalistički diplomski stručni
ANALIZA POTRAŽNJE ZA AUTOMOBILIMA U REPUBLICI HRVATSKOJ KORISTEĆI GOOGLE TRENDS

Dragan Kafadar (2016)
Veleučilište u Šibeniku