specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE KAPACITETIMA KOD USLUGA NA PRIMJERU HOTELA OLYMPIA VODICE

Dragana Žigonjić (2016)
Veleučilište u Šibeniku