master's thesis
MANAGEMENT SERVICES OF CAPACITIES IN THE CASE OF HOTEL OLYMPIA VODICE

Dragana Žigonjić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleUPRAVLJANJE KAPACITETIMA KOD USLUGA NA PRIMJERU HOTELA OLYMPIA VODICE
AuthorDragana Žigonjić
Mentor(s)Željko Deković (thesis advisor)
Abstract
Tema završnog rada definira pojam i osnovne karakteristike usluga; sa posebnim osvrtom na usluge u hotelijerstvu. Bit poslovanja hotela ista je kao i kod drugih poslovnih organizacija i podrazumijeva maksimiziranje profita. Za postizanje tog cilja potrebna su strateška promišljanja o svim preduvjetima održivog poslovanja. Poseban naglasak stavljen je na odabir lokacije hotela, dobro planiranje kapaciteta, suradnju hotela i destinacijskog menadžmenta u razvoju sadržaja ponude, kvalitetu usluge, te odabir i motivaciju ljudi koji svojim radom daju doprinos poslovnom uspjehu. Hotel je kompleksan sustav; zahtijeva dobru organiziranost i ljude koji će svojim znanjima i umijećem poduprijeti ciljeve njegova postojanja. Primjenom modernih tehnologija i novih znanstvenih spoznaja današnja hotelska industrija ima veću mogućnost utjecaja na poboljšanje svojih poslovnih rezultata. Jedan od takvih načina svakako je i primjena tehnike menadžmenta prinosa (eng. Yield management). Ovom menadžerskom tehnikom hotel može postići maksimalnu iskorištenost svojih ograničenih kapaciteta po, u tom trenutku, najboljoj cijeni. Budući da su popunjenost i maksimalno postignuta cijena smještajnih kapaciteta glavne odrednice uspjeha hotela, primjena tehnika Yield menadžmenta trebala bi biti učestalija u svim hrvatskim hotelima. Koje tehnike upravljanja i u kojoj mjeri hrvatski hoteli prakticiraju menadžment prinosa, prikazat će se na primjeru upravljanja kapacitetima Hotela Olympia.
KeywordsServices hotel yield management
Parallel title (English)MANAGEMENT SERVICES OF CAPACITIES IN THE CASE OF HOTEL OLYMPIA VODICE
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-30
Parallel abstract (English)
The theme of dissertation defines the concept and the basic characteristics of services; with special emphasis on the service in the hotel industry. Purpose of hotel business is the same as all other business organizations and involves maximizing profits. Most important thing too achieve this goal is strategic thinking about all the prerequisites for sustainable business. Particular emphasis is placed on the selection of the hotel location, good capacity planning, co-operation of hotels and destination management in the development of content offer, quality of service, selection and motivation of people who through their work contribute to business success. The hotel is a complex system; requires good organization and people who will use their knowledge and skills to support the goals of its existence. By applying modern technologies and new scientific discoveries today's hotel industry has a greater possibility of influencing the improvement of its business results. One of such ways certainly is the application of Yield management. Using techniques of Yield management hotels can achieve maximum utilization of his limited capacity at the best price on that moment. The occupancy rate and the maximum achieved price of accommodations is main determinants of the hotel success and therefore the use of techniques Yield management should be more frequent in all Croatian hotels. Which management techniques and the extent to which Croatian hotel practice yield management, will be shown on the example of the hotel Olympia.
Parallel keywords (Croatian)usluga hotel yield menadžment
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:554811
CommitterNives Paškov Milošević