specijalistički diplomski stručni
PLANIRANJE RAZVOJA PODUZEĆA KRAŠ D.D.

Marija Bojčić (2016)
Veleučilište u Šibeniku