završni rad
TURISTIČKA VALORIZACIJA RIJEKE CETINE

Ankica Arbutina (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment