undergraduate thesis
TOURIST VALORIZATION OF RIVER CETINA

Ankica Arbutina (2016)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleTURISTIČKA VALORIZACIJA RIJEKE CETINE
AuthorAnkica Arbutina
Mentor(s)Tanja Radić Lakoš (thesis advisor)
Abstract
Rijeka Cetina, biser je Dalmacije koja svoje posjetitelje ostavlja bez daha od samog izvora u mjestu Vrlika pa sve do ušća u gradu Omišu. Cetina je izuzetno značajna i veliki potencijal za razvoj selektivnih oblika turizma na području Splitsko- dalmatinske županije. Sinergijom svih dionika u turističkoj destinaciji te kombinacijom atrakcija poput samog krajolika, prirodnih resursa, gastronomije, raznih manifestacija i sadržaja može se polučiti uspjeh i konkurentnost na turističkom tržištu. Osobito je važno napomenuti kako je voda rijeke Cetine važna i poradi opskrbe vodom za cijeli kraj Splitsko- dalmatinske županije, te za opskrbu energijom i navodnjavanje Sinjskog polja u doba suša. Na temelju Tomas istraživanja te presjekom posebnih oblika turizma na cjelokupnom području toka rijeke Cetine, svi oblici od avanturizma, planinarenja, sporta, ribolova, promatranja biljaka i životinja, kulturnog, eko, ruralnog i gastro turizma itekako su važni za razvoj cijele destinacije te njezino brendiranje na turističkom tržištu. Uz identificiranje lokalne zajednice s mjestom u kojem živi živjeti će i turisti te istovremeno poticati razvoj, očuvanje baštine, ideje i različite sadržaje u destinaciji. U radu je prikazan primjer paket aranžmana rafting avanture na rijeci Cetini koji posjetiteljima nudi različite aktivnosti i pruža poseban doživljaj i iskustvo na njihovom putovanju.
KeywordsCetina river valorization tradition specific forms of tourism
Parallel title (English)TOURIST VALORIZATION OF RIVER CETINA
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Trade and Tourism
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-27
Parallel abstract (English)
River Cetina, is a pearl of Dalmatia and its visitors breath away from the source in Vrlika to its mouth in the town of Omiš. Cetin is very important and a great potential for the development of selective forms of tourism in the area of Split-Dalmatia County. The synergy of all stakeholders in the tourist destination and the combination of attractions like the landscape, natural resources, gastronomy, a variety of events and contents can achieve success and competitiveness of the tourism market. It is particularly important to note that the water of the river Cetina and important because of the water supply for the whole area of Split-Dalmatia County, and energy supply and irrigation Sinj Field in times of drought. Based on Tomas research and cross-section of specific forms of tourism in the entire area of the river Cetina, all forms of adventure, hiking, sports, fishing, observing plants and animals, cultural, eco, rural and culinary tourism are very important for the development of the whole destination and its branding on the market. With the identification of the local community with a place in which he lives to live and tourists and at the same time encourage the development, heritage conservation, ideas and various facilities in the area. This paper presents an example of package tours rafting adventure on the Cetina River, which offers visitors a variety of activities and provides a unique experience and experience on their journey.
Parallel keywords (Croatian)Cetina rijeka valorizacija tradicija posebni oblici turizma
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:495567
CommitterNives Paškov Milošević