specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ISTRAŽIVANJU; USPOREDBA ZADOVOLJSTVA POSJETITELJA NO KORNATI PREMA UČESTALOSTI POSJETE

Lucija Lemac (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment