završni rad
OSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA

Valentina Kunst (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment