undergraduate thesis
INSURANCE COMPANIES

Valentina Kunst (2016)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleOSIGURAVAJUĆA DRUŠTVA
AuthorValentina Kunst
Mentor(s)Anita Grubišić (thesis advisor)
Abstract
Osiguranje je uzajamno namirivanje potreba mnogobrojnih i na isti način ugroženih subjekata, a koje nastaju slučajno i daju se procijeniti. Svrha osiguranja je zaštititi osiguranike od različitih opasnosti na koje isti ne može utjecati, u smislu ekonomske sigurnosti. Osnovna podjela osiguranja je ona na životno i neživotno osiguranje. Tržište osiguravajućih društava i osiguranja vrlo je rizično, a rizici se mogu spriječiti dobrim marketingom. Temelj osiguranja je ugovor o osiguranju, koji može biti na određeno i neodređeno. Jadransko osiguranje je relativno mlado poduzeće na tržištu. Ipak imaju dugu tradiciju i vjernu klijentelu, a velika prednost im je briga o društveno odgovornom poslovanju. Poslovanje Jadranskog osiguranja u 2015. prikazano je na temelju godišnjeg izvješća društva, a vidljivi su financijski rezultati koje je društvo u toj godini postiglo. Isto tako prikazani su i rizici s kojima se ovo soiguravajuće društvo suočilo u protekloj godini, a to su rizici pribave, operativni, investicijski i reosigurateljni rizici, kreditni rizik i rizik likvidnosti.
KeywordsInsurance companies insurance risk insurance contract Adriatic Insurance
Parallel title (English)INSURANCE COMPANIES
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-28
Parallel abstract (English)
Insurance is a mutual founding of the needs of many and those vulnerable subjects, who occur randomly and can be estimated. The purpose of insurance is to protect clients from various dangers that clients can not affect, in the meaning of economic security. The basic division of insurance it is the life and non-life insurance. Market insurance companies and insurance it self is very risky, and risks can be prevented by good marketing. The basis of insurance is an insurance contract, which may be permanent and temporary. Adriatic Insurance is a relatively young company in the market. Still they have a long tradition and loyal clientele,their big advantage is that they care about corporate social responsibility. The operations of the Adriatic insurance in 2015 is presented on the basis of the annual statements of the company, and are visible results financially by the Company in that year achieved. Also shown the risks to which this insurence company faced in the past year, and those risks are: sale, transport, investment and reinsurance risks, credit risk I liquidity risk.
Parallel keywords (Croatian)osiguravajuća društva osiguranje rizik ugovor o osiguranju Jadransko osiguranje
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:198943
CommitterNives Paškov Milošević