specijalistički diplomski stručni
GM VS EKO HRANA

Domagoj Džepina (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment