specijalistički diplomski stručni
OZNAČAVANJE HRVATSKIH PROIZVODA NA PRIMJERU PROIZVODA ZADARSKE ŽUPANIJE

Tina Rakić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment