specijalistički diplomski stručni
ENERGIJA SUNCA I SOLARNE INOVACIJE ZA BUDUĆNOST

Lana Šikić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment