master's thesis
SOLAR ENERGY AND SOLAR INNOVATION FOR THE FUTURE

Lana Šikić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Metadata
TitleENERGIJA SUNCA I SOLARNE INOVACIJE ZA BUDUĆNOST
AuthorLana Šikić
Mentor(s)Mili Razović (thesis advisor)
Abstract
Pod obnovljive izvore energije ubraja se energija koja se obnavlja iz prirodnih izvora kao što su sunčeva svjetlost, voda, vjetar, plima i oseka, geotermalni izvori i biomasa. To su izvori energije koji se konstantno obnavljaju i to u kratkom vremenskom roku. Nasuprot tome, goriva kao što su ugljen, nafta i prirodni plin su neobnovljivi, te imaju veću emisiju CO2 i štetniji su za okoliš. Obnovljivi izvori energije neće ponestati, dok ostali izvori će biti potrošeni, ili će postati preskupi. Solarna energija dolazi od Sunca koje je najveći i najmoćniji izvor energije. Većina oblika obnovljivih izvora energije dolaze izravno ili neizravno iz Sunca. Solarne tehnologije su široko karakterizirane ili kao pasivne solarne ili aktivne solarne, ovisno o načinu sakupljanja, pretvaranja i distribuiranja sunčevog svjetla. U budućnosti solarna energija bit će vrlo važna kao oblik čiste obnovljive energije, premda još uvijek solarni i drugi obnovljivi izvori energije se ne upotrebljavaju u mjeri u kojoj bi trebali.
Keywordsenergy renewable solar energy
Parallel title (English)SOLAR ENERGY AND SOLAR INNOVATION FOR THE FUTURE
Committee MembersTanja Radić Lakoš (committee chairperson)
Jelena Šišara (committee member)
Mili Razović (committee member)
GranterVeleučilište u Šibeniku
Lower level organizational unitsMenadžment
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2016-06-27
Parallel abstract (English)
Under the renewable energy sources is one of the energy that is updated from natural sources such as sunlight, water, wind, tidal, geothermal and biomass. These are the energy sources that are replenished constantly and in a short period of time. In contrast, fuels such as coal, oil and natural gas are non-renewable, and have higher CO2 emissions and harmful for the environment. Renewable energy will not run out while other sources will be spent, or it will become too expensive. Solar energy comes from the Sun, which is the largest and most powerful energy source. Most forms of renewable energy coming directly or indirectly from the Sun. Solar technologies are broadly characterized as either passive solar or active solar depending on the method of collection, conversion and distribution of sunlight. In the future, solar energy will be very important as a form of clean renewable energy, although still solar and other renewable energy sources are not used to the extent they should.
Parallel keywords (Croatian)energija obnovljivi izvori sunčeva energija
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:742823
CommitterNives Paškov Milošević