specijalistički diplomski stručni
Održivi uspjeh i upravljanje rizicima poslovanja

Slavica Banovac (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovOdrživi uspjeh i upravljanje rizicima poslovanja
AutorSlavica Banovac
Voditelj/MentorAna Udovičić (mentor)
Sažetak rada
Značaj i položaj svakog sustava, poduzeća unutar gospodarskih i društvenih zajednica ogleda se kroz uspješno poslovanje i zadovoljstvo zaposlenika. Ključno u postizanju i održavanju cjelovite kvalitete sustava je upravljanje svim parametrima koji do nje dovode. Modeli poslovne izvrsnosti su okviri koji kad se primjenjuju unutar organizacije mogu pomoći da se usredotoče misli i akcije u više sustavan i strukturiran način koji bi trebao dovesti do povećanja performansi. Modeli su holistički u tome da se usredotočite na svim područjima i dimenzijama organizacije, a osobito faktore koji potiču učinkovitost . Ovi modeli su međunarodno priznati kao okvir za pružanje pomoći u usvajanje načela poslovne izvrsnosti i učinkovit način mjerenja koliko je temeljito ugrađeno ovo usvajanje . Današnji globalizacijski trendovi zahvatili su cijeli svijet i nemoguće je u njima ne sudjelovati. Tržište se iz dana u dan mijenja i u poslovanju je potrebna svakodnevna borba kako bi poduzeće i dalje opstalo na tržištu. Promjene su neizbježne i ukoliko ih ne provodimo dolazimo do problema. Kako bi zadržali svoju poziciju na tržištu ili išli korak naprijed, poduzeća moraju posvetiti posebnu pozornost analizi i upravljanju rizicima. Neučinkovito upravljanje može donijeti enormne štete razvoju i napretku poduzeća. Učinkovit sustav upravljanja rizicima je najbitniji instrument zaštite poduzeća od konkurencije i istodobno omogućuje pravodobnu neutralizaciju posljedica djelovanja rizika.
Ključne riječiposlovna izvrsnost modeli poslovne izvrsnosti rizik upravljanje rizicima
Naslov na drugom jeziku (engleski)SUSTAINABLE SUCCESS AND MANAGEMENT OF BUSINESS RISKS
Povjerenstvo za obranuIvana Kardum Goleš
Nikolina Gaćina
Ana Udovičić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Organizacija i menadžment
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Status and importance of every system, company within economic and social communities is reflected in successful business and satisfaction of its employees. Managing all parameters leading to it is the key to achieve and maintain the total system quality. Business excellence models are frameworks that when applied within an organisation can help to focus thought and action in a more systematic and structured way that should lead to increased performance. The models are holistic in that they focus upon all areas and dimensions of an organisation, and in particular, factors that drive performance. These models are internationally recognised as both providing a framework to assist the adoption of business excellence principles, and an effective way of measuring how thoroughly this adoption has been incorporated. Modern globalization trends are noticeable all around the world: they have become inescapable. Market changes from day to day and in business there is need for a daily struggle for it to continue to survive on the market . Changes are inevitable, and if they do not condution, we encounter to a problem. In order to maintain their market position or even take a step ahead, companies must pay special attention to the analysis and management of risks. Ineffective management can cause enormous damage to the development and progress of the company. Effective risk management system is an essential instrument for the protection of competition from companies whose and also providing timely neutralization result of risk.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)business excellence models business excellence risk risk managing
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:338853
PohranioNives Paškov Milošević