specijalistički diplomski stručni
Održivi uspjeh i upravljanje rizicima poslovanja

Slavica Banovac (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment