master's thesis
SUSTAINABLE SUCCESS AND MANAGEMENT OF BUSINESS RISKS

Slavica Banovac (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleOdrživi uspjeh i upravljanje rizicima poslovanja
AuthorSlavica Banovac
Mentor(s)Ana Udovičić (thesis advisor)
Abstract
Značaj i položaj svakog sustava, poduzeća unutar gospodarskih i društvenih zajednica ogleda se kroz uspješno poslovanje i zadovoljstvo zaposlenika. Ključno u postizanju i održavanju cjelovite kvalitete sustava je upravljanje svim parametrima koji do nje dovode. Modeli poslovne izvrsnosti su okviri koji kad se primjenjuju unutar organizacije mogu pomoći da se usredotoče misli i akcije u više sustavan i strukturiran način koji bi trebao dovesti do povećanja performansi. Modeli su holistički u tome da se usredotočite na svim područjima i dimenzijama organizacije, a osobito faktore koji potiču učinkovitost . Ovi modeli su međunarodno priznati kao okvir za pružanje pomoći u usvajanje načela poslovne izvrsnosti i učinkovit način mjerenja koliko je temeljito ugrađeno ovo usvajanje . Današnji globalizacijski trendovi zahvatili su cijeli svijet i nemoguće je u njima ne sudjelovati. Tržište se iz dana u dan mijenja i u poslovanju je potrebna svakodnevna borba kako bi poduzeće i dalje opstalo na tržištu. Promjene su neizbježne i ukoliko ih ne provodimo dolazimo do problema. Kako bi zadržali svoju poziciju na tržištu ili išli korak naprijed, poduzeća moraju posvetiti posebnu pozornost analizi i upravljanju rizicima. Neučinkovito upravljanje može donijeti enormne štete razvoju i napretku poduzeća. Učinkovit sustav upravljanja rizicima je najbitniji instrument zaštite poduzeća od konkurencije i istodobno omogućuje pravodobnu neutralizaciju posljedica djelovanja rizika.
Keywordsbusiness excellence models business excellence risk risk managing
Parallel title (English)SUSTAINABLE SUCCESS AND MANAGEMENT OF BUSINESS RISKS
Committee MembersIvana Kardum Goleš
Nikolina Gaćina
Ana Udovičić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelspecialist graduate
Study programmeManagement
Academic title abbreviationSruč.spec.oec.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015-11-09
Parallel abstract (English)
Status and importance of every system, company within economic and social communities is reflected in successful business and satisfaction of its employees. Managing all parameters leading to it is the key to achieve and maintain the total system quality. Business excellence models are frameworks that when applied within an organisation can help to focus thought and action in a more systematic and structured way that should lead to increased performance. The models are holistic in that they focus upon all areas and dimensions of an organisation, and in particular, factors that drive performance. These models are internationally recognised as both providing a framework to assist the adoption of business excellence principles, and an effective way of measuring how thoroughly this adoption has been incorporated. Modern globalization trends are noticeable all around the world: they have become inescapable. Market changes from day to day and in business there is need for a daily struggle for it to continue to survive on the market . Changes are inevitable, and if they do not condution, we encounter to a problem. In order to maintain their market position or even take a step ahead, companies must pay special attention to the analysis and management of risks. Ineffective management can cause enormous damage to the development and progress of the company. Effective risk management system is an essential instrument for the protection of competition from companies whose and also providing timely neutralization result of risk.
Parallel keywords (Croatian)poslovna izvrsnost modeli poslovne izvrsnosti rizik upravljanje rizicima
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:338853
CommitterNives Paškov Milošević