specijalistički diplomski stručni
PRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ANALIZI ZADOVOLJSTVA POLAZNIKA TEČAJEVA U POU ŠIBENIK

Zvonimir Kinkela (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovPRIMJENA STATISTIČKIH METODA U ANALIZI ZADOVOLJSTVA POLAZNIKA TEČAJEVA U POU ŠIBENIK
AutorZvonimir Kinkela
Voditelj/MentorAna Perišić (mentor)
Sažetak rada
Svrha i cilj ovog diplomskog rada je dobivanje pouzdanih, aktualnih i reprezentativnih, osnovnih kvantitativnih i kvalitativnih informacija o strukturi i zadovoljstvu polaznika pruženim uslugama u Pučkom otvorenom učilištu (POU) Šibenik. Podaci za istraživanje ovog diplomskog rada su dobiveni provođenjem ankete na uzorku 90 polaznika POU Šibenik u lipnju 2015. U diplomskom radu su korištene metode deskriptivne statistike (grafičke i numeričke), kao i metode inferencijalne statistike: Spearmanov koeficijent korelacije i metode testiranja hipoteza (Mann – Whitney Wilcoxonov test za nezavisne uzorke). Utvrđeno je postojanje pozitivne veze između različitih oblika zadovoljstva i samoprocjene stečenih vještina i znanja. Usporedbom ocjena zadovoljstva prema sociodemografskim obilježjima vidljivo je da je zadovoljstvo prostorijama za održavanje nastave značajno razlikuje s obzirom na spol i stupanj obrazovanja ispitanika. U ostalim elementima zadovoljstva nije utvrđena statistički značajna razlika s obzirom na spol i stupanj obrazovanja. Pomoću ocjena u anketnom upitniku ukazano je na elemente koje je potrebno unaprijediti kako bi polaznici bili što zadovoljniji u narednim godinama. Rezultati analize korisni su za utvrđivanje mjera koje je potrebno implementirati u buduće poslovanje, sve u svrhu narednih olakšavanja usvajanja znanja i vještina.
Ključne riječizadovoljstvo samporocjena znanja koreliranost neparametarski test
Naslov na drugom jeziku (engleski)THE APPLICATION OF STATISTICAL METHODS IN THE ANALYSIS OF SATISFACTION LEVELS OF STUDENTS AT THE OPEN UNIVERSITY OF ŠIBENIK
Povjerenstvo za obranuDivna Goleš (predsjednik povjerenstva)
Jasmina Sladoljev (član povjerenstva)
Ana Perišić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Kvantitativna ekonomija
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-21
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The purpose and aim of this paper was obtaining reliable, current and representative, basic quantitative and qualitative information on the structure and satisfaction of the students with the services provided by the Open University of Šibenik. The data necessary to support this paper were obtained from a survey that covered a sample of 90 students of the Open University of Šibenik in June 2015. Both, descriptive statistics (graphical and numerical) and inferential statistics (Spearman's Rank Correlation Coefficient; hypothesis testing – Mann – Whitney – Wilcoxon Test) were applied in order to investigate several elements of student's satisfaction. The findings confirmed that there was a positive link between different forms of satisfaction and the self-assessment of the newly acquired skills and knowledge. When the satisfaction ratings based on sociodemographic characteristics are taken into consideration, it becomes evident that the satisfaction with the teaching rooms differs significantly with respect to gender and education among the respondents. There was no statistically significant difference with respect to gender and education in the other elements of satisfaction. The ratings and rankings based on the survey served to highlight the elements that had to be improved, thus making the students more satisfied in years to come. The analysis results are useful for determining measures that should be implemented in future business activities in order to further facilitate the knowledge and skills acquisition.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)satisfaction knowledge self-assessment correlation non-parametric test
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:568468
PohranioNives Paškov Milošević