specijalistički diplomski stručni
SIGURNOST, OZNAČAVANJE I DEKLARIRANJE HRANE U SKLADU S HACCP SUSTAVOM

Ivana Begović (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment