specijalistički diplomski stručni
JAKA ALKOHOLNA PIĆA

Kristijan Nakić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment