specijalistički diplomski stručni
Odnosi s javnošću na primjeru D-resort Šibenik

Brigita Vorih (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment