specijalistički diplomski stručni
Utjecaj poslovnog rezultata na privatni život menadžera

Marina Nikačević (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment