Rad nije dostupan
specijalistički diplomski stručni
Korištenje prikrivenog oglašavanja na televiziji i filmu

Mihaela Zaspan (2014)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment