specijalistički diplomski stručni
POSLOVANJE SUBJEKTA ZA PROIZVODNJU I PRIPREMU HRANE PREMA NAČELIMA HACCP SUSTAVA - PRIMJER PODUZEĆA ISTRAGRAFIKA I ECO WASH

Petra Šarić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment