specijalistički diplomski stručni
Odnosi s javnošću na primjeru Hrvatske turističke zajednice

Bernarda Nižić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment