specijalistički diplomski stručni
Zdravstveni i socijalni utjecaj kave na čovjeka

Tomislav Stančić (2014)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment