završni rad
Oružani sukob i međunarodno pravo

Marija Rogić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovOružani sukob i međunarodno pravo
AutorMarija Rogić
Voditelj/MentorLjubo Runjić (mentor)
Sažetak rada
Međunarodni oružani sukobi jesu realnost čovječanstva - pojava koja u velikoj mjeri obilježila njegov razvoj. Vrijeme neposredno nakon Drugog svjetskog rata obilježeno je donošenjem četiriju Ženevskih konvencija iz 1949. godine, koje sve sadrže svakako najznačajniju odredbu na polju nemeđunarodnih oružanih sukoba - članak 3. zajednički svima njima. Šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog stoljeća sve se snažnije javlja ideja o potrebi revizije Ženevskih konvencija. Tako je skoro trideset godina kasnije, na Diplomatskoj konferenciji održanoj u Ženevi od 1974. - 1977. godine, usvojen dokument koji se u cijelosti odnosi na nemeđunarodne sukobe - Dopunski protokol II o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba. Pravna pravila o ratovanju razvijala su se kroz stoljeća kao pravila nepisanoga običajnoga prava. Prema tradicionalnome ratnom pravu ratno stanje započinjalo je ili formalno objavom rata ili stvarnim započinjanjem neprijateljstava povedenih u namjeri ratovanja. Dakle, utvrđivanje postojanja ratnog stanja uvelike je ovisilo o subjektivnim faktorima - hoće li zaraćeni objaviti rat odnosno postoji li namjera ratovanja. Pravila međunarodnog prava ograničavaju provođenje samih ratnih čina oružane borbe na određeni krug osoba. Samo te osobe smiju voditi borbu oružjem, i to samo protiv istoga kruga osoba protivne stranke. Taj krug čine oružane snage koje obuhvaćaju ponajprije pripadnike kopnene vojske, ratne mornarice i raznog zrakoplovstva. Naziv neutralnost označuje dvoje. S jedne strane, neutralnost je stanje neke države koja ne sudjeluje u ratu između dvije ili više drugih država. S druge strane, neutralnost je odnos između zaraćene države i neutralnih država, koji se temelji na činjenici da se prva nalazi u ratnom stanju, a druge ne sudjeluju u tom ratu ni na jednoj strani. Gdje nema rata nema ni neutralnosti i obratno. Stanje neutralnosti nastupa u isto vrijeme s izbijanjem rata.
Ključne riječioružani sukob rat Ženevska konvencija Haaška konvencija Protokol I
Naslov na drugom jeziku (engleski)ARMED CONFLICTS AND INTERNATIONAL LAW
Povjerenstvo za obranuVesna Jurin Bakotić
Ivan Malenica
Ljubo Runjić
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Međunarodno pravo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-10-28
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
International armed conflicts are a reality of humanity - a phenomenon that largely determined the development. The time immediately after the Second World War was marked by the adoption of the four Geneva Conventions of 1949, which all contain certainly the most important provision in the field of International Armed Conflicts - Article 3 common to all of them. In the sixties and seventies of the last century all the more powerful, the idea of the need for revision of the Geneva Conventions. Thus, almost thirty years later, at the Diplomatic Conference held in Geneva from 1974th to 1977th year, adopted a document that is entirely composed of non-international conflicts - Additional Protocol II on the Protection of Victims of International Armed Conflicts. The legal rules of war were being developed through the centuries as the unwritten rules of common law. According to the traditional laws of war, it introduced a state of war or a formal declaration of war or actual commencement of hostilities led into an intention of war. Therefore, determining the existence of a state of war greatly depended on subjective factors - whether at war or declare war there is the intention of war. The rules of international law restrict the implementation of the very act of war armed struggle to a certain circle of people. Only those persons must lead the fight with weapons, but only against the same circle of people opposing party. The circuit consists of the armed forces, which comprise primarily members of the Army, Navy and various aviation. Name neutrality stands for two. On the one hand, the neutrality of the state of a country which does not participate in the war between the union two or more other countries. On the other hand, the neutrality of the relationship between the warring states and neutralnh state, which is based on the fact that the first is in a state of war, and others do not participate in the war on either side. Where there is no war, there is no neutrality, and vice versa.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)armed conflict war The Geneva Convention The Hague Convention Protocol I
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:124136
PohranioNives Paškov Milošević