završni rad
Specijalizirane ustanove Ujedinjenih Naroda

Petra Meštrović (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava